Historia Warmii

 

Za początek historii Warmii można przyjąć rok 1243. Wtedy to papież Innocenty IV ustanowił na ziemiach pruskich, skądinąd jeszcze niezajętych przez Krzyżaków, cztery diecezje, w tym warmińską.

Miejsca

 

Od początku swego istnienia Warmia wchodziła w skład państwa krzyżackiego, jednak cieszyła się dużą autonomią – w dominium biskup miał również władzę świecką nad swoimi poddanymi. Na początku byli to mieszkańcy tych ziem – Prusowie. Z czasem zaczęli przybywać osadnicy z Niemiec oraz z polskiego Mazowsza, gdyż wraz z podbojem kolejnych pruskich ziem prowadzono zakrojoną na szeroką skaląe akcję osiedleńczą.

Czytaj więcej

Ciekawostki

 

Obecnie mieszkańcy wielu dywickich wsi odtwarzają i kultywują zwyczaje i obrzędy nawiązujące do dawnych czasów i mające na celu integrację mieszkańców. Przykładem są: Kiermas w Brąswałdzie, obrzęd sobótkowy we Frączkach i w Bukwałdzie czy konkurs na najlepszy produkt żywnościowy Gminy Dywity „O Garniec Kłobuka”. Poza integracją działania te podkreślają odrębność Warmii jako krainy geograficzno-historycznej i tworzą wśród mieszkańców poczucie tożsamości z tym pięknym regionem.

Czytaj więcej

Mapa Gminy Dywity

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję