Jesteś tutaj: Strona główna » Historie miejscowości » Brąswałd – historia wsi

Brąswałd – historia wsi

Brąswałd według zapisów źródłowych został założony 29 marca 1337 roku. Kapituła warmińska lokację wsi powierzyła wójtowi warmińskiemu Henrykowi Lutrowi. Założył on ją na 50 włókach (około 897 hektarów) na prawie chełmińskim.

Miejsce nie zostało przez niego wybrane przypadkowo. Przez miejscowość przepływa strumień. Od zachodu dostępu bronią jeziora: Kesing (Śledinek) i Mosąg, od północy przy samej wsi znajdowało się Jezioro Święte, zwane później Księżym, obecnie osuszone i przekształcone w łąki. Mieszkańcy w jeziorach mogli łowić ryby, a ukształtowanie terenu sprzyjało im podczas ewentualnej napaści – spowalniało marsz wroga i dawało czas niezbędny na ukrycie się w okolicznych lasach.

Tak wczesne założenie Brąswałdu może wskazywać, iż powstał on w miejscu dawnego pruskiego osadnictwa, gdyż teren ten był dogodny do zasiedlenia. Prawdopodobnie w okolicach obecnego cmentarza parafialnego znajdowała się pruska strażnica, a nazwa dawnego Jeziora Świętego, w czasach plemion pruskich położonego na pograniczu Galindii i Pogezanii, ma motywację religijną.

Pierwszym sołtysem Brąswałdu został Mikołaj – gospodarował na 8 włókach (około 134 hektarów). Tyleż samo włók zapisano na uposażenie kościoła. Nie zachował się pierwszy akt lokacyjny – powyższe informacje znamy z jego potwierdzenia dokonanego przez właściciela miejscowości, kapitułę warmińską, 22 lipca 1363 roku. Pojawia się tam również pierwszy raz nazwa wsi zapisana jako Brunswald. Na przestrzeni wieków przewija się ona w różnych dokumentach z drobnymi zmianami. Stąd mamy formy: Brunswalt (1517), Braunswaldt (1576) i od 1629 roku niemiecką formę Braunswalde, która obowiązywała jako oficjalna nazwa miejscowości do 1945 roku. Obecnie nazwa wsi brzmi Brąswałd. Ciekawostką jest, iż ta forma pojawiła się w zapisach już w roku 1936.

Różnie na przestrzeni wie­ków kształtowała się we wsi liczba ludności. Jeszcze zanim wojna polsko-krzyżacka toczo­na na tych ziemiach w latach 1519-1521 dokonała dużych spustoszeń, Mikołaj Kopernik, pełniący w latach 1516-1519 funkcję administratora dóbr kapituły, dwukrotnie przybył do Brąswałdu (w dniach: 19 kwietnia 1517 roku i 22 listopada 1518 roku), aby potwierdzić przeję­cie gospodarstw przez nowych użytkowników. Podczas pierw­szego pobytu zanotował: „Hans Woppe, mający półtora łana, objął jeszcze jeden, zwolniony przez Gregora Gadela, który poza tym zatrzymał sobie 3 łany, jako mające starczyć”. Kolejny zapis brzmiał: „Jakub objął 1 łan zwolniony przez Krzysztofa, tamtejszego sołtysa, który poręczył zań na 5 lat, obiecując mu pomoc przy pobudowaniu się. Działo się to w dniu św. Cecylii w obecności tamtejszych mieszkańców”.

Bardziej szczegółowe dane na temat ludności pochodzą dopiero ze spisu dokonanego przez pruskich urzędników w roku 1789 w celach podatkowych (wtedy już Warmia od roku 1772 w wyniku I rozbioru Polski znajdowała się w granicach Królestwa Prus). Naliczyli oni we wsi 31 dymów (domów mających wyprowadzony na zewnątrz komin). Na początku XX wieku we wsi mieszkało 111 rodzin (zajmowały 72 domy), zaś według danych z 1925 roku miejscowość zamieszkiwały 474 osoby. W 2019 roku w Brąswałdzie mieszkały 384 osoby.

W Brąswałdzie znajdują się liczne pamiątki historii, z którymi warto się zapoznać. Nad wsią góruje majestatyczny, neogotycki kościół z pięknymi malowidłami o treści patriotyczno-historycznej. Naprzeciw niego ulokowany jest zabytkowy, parafialny cmentarz, a na nim groby Warmiaków zasłużonych w walce o polskość, w tym księdza Walentego Barczewskiego.

Uwagę we wsi przykuwają stare, warmińskie kapliczki, z których najstarsza pochodzi z końca wieku XVIII. W budynku dawnej niemieckiej szkoły znajduje się Izba Pamięci Marii Zientary-Malewskiej – warmińskiej poetki urodzonej w Brąswałdzie. Jej pamięć uczczono również wykonanym z brązu popiersiem ustawionym przed jej rodzinnym domem.

Galeria zdjęć

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję