Jesteś tutaj: Strona główna » Historie miejscowości » Tuławki – historia wsi

Tuławki – historia wsi

Historia Tuławek sięga roku 1358, kiedy to w dokumentach pojawia się po raz pierwszy jej pierwotna nazwa Tollauke.

Kolejna ważna data to 5 lutego 1369 roku. Wtedy ówczesny biskup warmiński Jan Stryprock wydał dla tej wsi akt lokacyjny, wyszczególniając w nim dotację na uposażenie kościoła. Źródła historyczne nie dostarczają nam jednakinformacji na temat istnienia świątyni, ponadto w wykazie parafii z końca XV wieku nie znajdujemy tej miejscowości. Nazwa wsi wywodzi się od pruskiego: talus – szeroki, lauks – pole, w późniejszych latach pojawia się jeszcze pod nazwami: Tolaken (1591), Tollauken (1625) oraz Tuławki po raz pierwszy w 1879 roku.

Wiek XV z racji na wojny polsko-krzyżackie nie jest łaskaw dla tejże miejscowości, która zostaje całkowicie splądrowana i wyludniona, dlatego też 23 maja 1538 roku Tuławki otrzymują nowy przywilej lokacyjny wydany przez biskupa Jana Dantyszka.

W XVIII wieku we wsi powstała szkoła oraz wzniesiona została obecna do dziś kaplica pod wezwaniem św. Michała Archanioła. To budowla późnobarokowa, murowana, którą konsekrował 24 czerwca 1782 roku biskup Ignacy Krasicki. W tym okresie wieś liczyła 56 domów. Na początku XIX wieku Tuławki były wsią najdalej wysuniętą na północ Warmii z ludnością mówiącą po polsku. Miejscowość w wieku XIX i XX posiadała dwie karczmy prowadzone przez Warmiaków i konkurujące ze sobą. Do dziś pozostał budynek jednej z nich wraz ze stajnią i fundamenty po sali tanecznej.

W okresie międzywojennym we wsi założono szkołę Hitlerjugend, by nasilić proces germanizacji. Kolejne dramaty przyszły wraz z rokiem 1945 i wkroczeniem Armii Czerwonej, która była bezwzględna dla mieszkańców wsi, dopuszczając się rozstrzeliwań.

Po wojnie w Tuławkach, a dokładnie w 1948 roku, otwarto rolniczą szkołę średnią, która została zamknięta w roku 2000. Obecnie w jej budynku mieści się szkoła podstawowa.

Galeria zdjęć

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję