Jesteś tutaj: Strona główna » Instytucje kultury » Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach

Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych w Gadach jest terenową Filią Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Powstał z myślą o promocji i ochronie dziedzictwa kulturowego Gminy Dywity oraz edukacji, aktywizacji i integracji mieszkańców. Został otwarty w roku 2011.

Gdy 28 maja 1369 roku lokowano wieś Gady, zasadźcą i pierwszym sołtysem został Prus Gedethen. Miejscowość założono na terenie ziem zamieszkiwanych przez pruskie plemię Galindów. W roku 2005 mieszkańcy wsi powołali do życia Stowarzyszenie „Nasze Gady”, które za cel postawiło sobie między innymi pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego tych ziem nawiązując do ich pruskich korzeni.

Z inicjatywy Stowarzyszenia w 2008 roku odbył się pierwszy Festyn Archeologiczny w Gadach. Prezentowano na nim kulturę i historię plemion pruskich. Główną atrakcją były pokazy i warsztaty twórcze – uczestnicy festynu mogli zobaczyć, jak dawniej gotowano, wyrabiano garnki czy rzeźbiono w kamieniu.

Idea eksperymentalnego doświadczania historii, szczególnie tej średniowiecznej, przyświecała również kolejnym festynom archeologicznym. Zrodziło to pomysł, aby stworzyć ośrodek, w którym dawne rzemiosła będą odtwarzane. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2011 oddano do użytku budynek obecnego Ośrodka Rzemiosł Zapomnianych w Gadach.

Obecnie w Ośrodku działa pracownia ceramiczna oraz znajduje się piec do wypalania ceramiki. Odbywają się również cykliczne warsztaty rękodzieła. Cześć budynku jest użytkowana przez Sołectwo Gady – funkcjonuje tam świetlica wiejska.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję