Jesteś tutaj: Strona główna » Miejsca » Grodzisko pruskie w Barkwedzie i zabytkowy cmentarz

Grodzisko pruskie w Barkwedzie i zabytkowy cmentarz

Co do istnienia na terenie dzisiejszej wsi Barkweda grodziska staropruskiego nie ma żadnych wątpliwości – wystarczy krótki spacer na znajdujące się nad Starą Łyną wzniesienie. Historia zasiedlenia tych terenów, dzięki odkryciom archeologicznym, jest znacznie starsza niż historia plemion pruskich. Badania archeologów wykazały ślady bytności człowieka na tych ziemiach już od ponad 14 tysięcy lat

W miejscu, w którym znajdowała się niegdyś warownia Prusów, czyli na wzniesieniu na prawym brzegu starorzecza rzeki Łyny, widoczne do dziś są jej cechy charakterystyczne. Bez problemu widać majdan grodziszcza, o owalnym kształcie, mierzący 50×25 metrów, znacznie wydłużony na linii północ-południe. Samo grodzisko jest zlokalizowane w zakolu rzeki. Od strony wschodniej, gdzie gród było trudniej obronić, posiadał on głęboką na jeden metr suchą fosę. Od zachodu chroniła go rzeka i podmokłe tereny.

Barkwedzka warownia leżała na terytorium pruskiego ludu Gudikus, który zamieszkiwał go co najmniej do XV wieku. Miejsce to najprawdopodobniej pełniło funkcję obronną. W późniejszym okresie, podczas wzmożonej chrystianizacji prowadzonej w XIII wieku przez zakon krzyżacki, mogła to również być strażnica odpowiedzialna za ochronę przeprawy rzecznej na Łynie.

W pierwszej połowie XIX wieku na terenie dawnego grodziska utworzono cmentarz ewangelicki. Prowadzi do niego stara aleja lipowa. Na terenie nekropoli odnajdziemy jedną, popadającą już w ruinę, kaplicę grobową oraz pozostałości drugiej, która nie przetrwała do czasów współczesnych. Byli tam prawdopodobnie pochowani dawni właściciele majątku ziemskiego w Barkwedzie. Na majdanie grodziska znajdują się również pozostałości kwater grobowych.

Teren cmentarza, zgodnie z decyzją wojewody olsztyńskiego z dnia 27 lipca 1978 r., jest całkowicie zamknięty. Grodzisko, na którym jest zlokalizowany, posiada status zabytku archeologicznego i jest objęte, podobnie jak i dawna ewangelicka nekropolia, ochroną konserwatorską.

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję